Giường bệnh

Giường y tế 2 tay quay ZK26
Sale Giường y tế đa chức năng, model: D01-S
TỦ Y TẾ ĐẦU GIƯỜNG - D25
Sale GIƯỜNG Y TẾ ĐA CHỨC NĂNG 3 TAY QUAY, C02-9
Sale Giường y tế đa chức năng, model: D01-S
https://www.facebook.com/tbytPhana