Tư vấn sản phẩm: 0907087978

Xe lăn - Ghế vệ sinh

Tin tức

ĐIỀU TRỊ ĐIỆN PHÂN CHO TRẺ BẠI NÃO CHƯA KIỂM SOÁT ĐẦU - CỔ

ĐIỀU TRỊ ĐIỆN PHÂN CHO TRẺ CHƯA KIỂM SOÁT ĐẦU - CỔ - Chỉ định: cho trẻ bại não thể co cứng chưa kiểm soát được đầu cổ, chưa biết lẫy. Dùng điện phân điện thấp tần, 1 trong những các dòng...

Chi tiết

TẬP ĐI VỚI KHUNG TẬP ĐI SONG SONG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU “THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM 2022"

Điều trị vật lý trị liệu bằng sóng xung kích

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng