ĐIỀU TRỊ ĐIỆN PHÂN CHO TRẺ CHƯA KIỂM SOÁT ĐẦU - CỔ

Người đăng: Nguyen Dien Tuan | 13/01/2024

ĐIỀU TRỊ ĐIỆN PHÂN CHO TRẺ CHƯA KIỂM SOÁT ĐẦU - CỔ

- Chỉ định: cho trẻ bại não thể co cứng chưa kiểm soát được đầu cổ, chưa biết lẫy.
Dùng điện phân điện thấp tần, 1 trong những các dòng điện điều trị ttrong các máy điện xung chuyên dụng.
* Chỉ định: Trẻ bại não không có động kinh lâm sàng
- Mục đích: tăng cường cơ lực nhóm cơ nâng đầu-cổ.

Cách điều trị:
Lựa chọn dòng điện phân - Galvanic
- Cực tác dụng mang dấu (+) có tẩm dung dịch CaCl2 đặt vào vùng cổ (C5-7);
- Cực mang dấu (-) đặt ở vùng thắt lưng (L4-5).
- Cường độ: 0,03-0,05mA/cm2 điện cực.
- Thời gian điều trị: 15-30 phút/lần hàng ngày, trong 20-30 ngày.

Chống chỉ định: Bại não có động kinh trên lâm sàng; Bại não thể co cứng nặng

www.phana.com.vn

Thảo luận về chủ đề này
https://www.facebook.com/tbytPhana